VÄHEMMISTÖLAKI

VÄHEMMISTÖLAKI

 

Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

 

Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä: tornionlaaksolaiset, ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, romanit ja juutalaiset. Ruotsissa on myöskin viisi kansallista vähemmistökieltä: meänkieli, suomi, saame, romani ja jiddiš. Kansalliset vähemmistökielet saivat Ruotsin valtiopäiviltä tunnustuksen vuonna 1999.

Vähemmistökielilaki

Uusi Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä astui 1. päivänä 2010 voimaan.

Perusturva

Laki antaa kaikille viidelle kansalliselle vähemmistölle koko maassa perusturvan. Tämä tarkoittaa että:

- Heidän tulee saada tietoa oikeuksistaan

- Heidän kieltään tulee suojata ja edistää

- Heidän tulee saada mahdollisuutta säilyttää ja kehittää kulttuuriaan

- Varsinkin lasten kulttuuri-identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä tulee edistää

- Heidän tulee saada mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin kysymyksiin ja neuvotella sellaisista kysymyksistä

 

Vahvistettu turva

 

Pajalan kunta kuuluu meänkielen ja suomen hallintoalueeseen. Sen johdosta tornionlaaksolaisilla ja ruotsinsuomalaisilla on Pajalan kunnassa vahvistettu turva. Tämä tarkoittaa että:

- Yksityisillä on oikeus käyttää meänkieltä ja suomea suullisesti ja kirjallisesti yhteyksissään Pajalan kuntaan

- Pajalan kunta on velvollinen antamaan meänkielellä tai suomeksi suullisen vastauksen sekä pyynnöstä kirjallisen käännöksen päätöksestä ja sen perustelusta

- Pajalan kunnan tulee huolehtia että on meänkielistä ja suomenkielistä henkilökuntaa

- Pajalan kunta on velvollinen järjestämään lasten päivähoitoa ja vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin meänkielellä tai suomeksi jos sitä toivotaan

 

Päivitetty: 2013-07-24 11.00 Anders Alapää

 

 

 

 

 

Pajalan Suomi-Seura

 

Tervetuloa Pajalan Suomi-Seura:n kotisivuille!

 

Välkommen till Pajala finska förening hemsida!

 

 

YHTYSTIEDOT

 

Pajalan Suomi-Seura c/o Anneli Mäkinen

Slåttervägen 15 B, SE-98491 Pajala, SV.

Privaattisähköpostinr.:

annelimakinen037@gmail.com

 

T. 0046 (0)70 5681582

E. info@pajalansuomiseura.se

W. www.pajalansuomiseura.se

 

YHTEYSTIETO OMAN KUNTAMME

KOTISIVULLE:

www.pajala.se

Copyright @ All rights reserved